dilluns, 4 de febrer de 2008

FLYING ENTERPRISE

Seguint el codi dels mariners, el Capitá Carlsen es negar a abandonar el vaixell (a la dreta de la foto), fins el ultim moment.
Posted by Picasa